НОВИНИ

Работна среща

Работната среща на настоятелството ще бъде проведена на 09.03.2016г. (сряда) от 18.00 часа в заседателната зала на училището.
Read More
НОВИНИ

2-РО СОУ и УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО С ПОРЕДНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев", с подкрепата на Училищното настоятелство, организира благотворителна кампания за деца в неравностойно положение от Основно Училище "Христо Ботев" с. Лопян, община Етро...
Read More
НОВИНИ

Среща с кмета на раион „Витоша“

Срещата с кмета на район ,,Витоша,, г-н Теодор Петков ще се проведе на 18.02. 2016г. от 18.00 часа в заседателната зала на 2СОУ, ще се обсъдят въпроси касаещи училището.
Read More
НОВИНИ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ С. ДРЕН

2-РО СОУ и УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО С ПОРЕДНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ 2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев" с подкрепата на Училищното настоятелство, организира благотворителна кампания за дома за деца лишени ...
Read More