КОНТАКТИ

Можете да се свържете с нас:

Сдружение „Училищно настоятелство на второ СОУ „Акад. Емилиян Станев““
Председател:
GSM: +359 88 9716 306

GSM: +359 88 582 3312
email: roditeli2rosou@abv.bg

Адрес: гр. София, жк. Бъкстон,
ул. “Ген. Суворов” №36

Банкова сметка на Сдружение „Училищно настоятелство на второ СОУ „Акад. Емилиян Станев“:

Прокредит Банк България

IBAN: BG35PRCB92301005949516
BIC: PRCBBGSF.