ЗАСТРАХОВКА

Policy_acc_2016-2017
Policy_acc_2016-2017

Policy_acc_2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрити рискове:

 • смърт
 • трайна загуба на работоспособност
 • временна загуба на работоспособност
 • инфекциозно заболяване
 • разходи за медикаменти, вследствие на злополука
 • гражданска отговорност на застрахованите за имуществени и неимуществени вреди

Териториална валидност:

Р България и чужбина

Валидност:

една година, вкл. по време на всички ваканции, спортни събития организирани от училището.

Застрахователна сума:

1000 лв.

 

При желание, родителите могат да дозастраховат децата си върху по-висока застрахователна сума срещу минимално доплащане.

 

 

 

 

 

полица_2СОУ_2015-2016 (1) полица_2СОУ_2015-2016 (2) полица_2СОУ_2015-2016 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрити рискове:

 • смърт
 • трайна загуба на работоспособност
 • временна загуба на работоспособност
 • инфекциозно заболяване
 • разходи за медикаменти, вследствие на злополука
 • гражданска отговорност на застрахованите за имуществени и неимуществени вреди

Териториална валидност:

Р България и чужбина

Валидност:

една година, вкл. по време на всички ваканции, спортни събития организирани от училището.

Застрахователна сума:

1000 лв.